ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[22 ก.พ. 2562]
สถานศึกษาปลอดแอลกอฮอลล์  [เข้าชม 3] 
[22 ก.พ. 2562]
ปฎิทินการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  [เข้าชม 3] 
[22 ก.พ. 2562]
สถานศึกษาปลอดบุหรี่  [เข้าชม 8] 
[06 ก.พ. 2562]
การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562   [เข้าชม 64] 
[06 ก.พ. 2562]
เด็กชายวิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3  [เข้าชม 52] 

    ข่าวสำหรับนักเรียน
[04 ก.พ. 2562]
เด็กหญิงชุติมนต์ ทิมา ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 ของสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา  [เข้าชม 50] 
[04 ก.พ. 2562]
เด็กชายภูวศิษฏ์ ตรีศิริรัตน์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และ เด็กหญิงภริม ปันทวังกูร ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2562  [เข้าชม 52] 
[04 ก.พ. 2562]
เด็กชายวิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562  [เข้าชม 43] 
    ข่าวแนะแนวการศึกษา
[06 ก.พ. 2562]
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [เข้าชม 17] 
    เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[15 พ.ค. 2557]
รายงานการพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ครูศรีสุดา  นุ่มอ่ำ  [เข้าชม 15] 
[15 พ.ค. 2556]
รายงานผลการใช้แบบฝึกการพัฒนาความสามารถ การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ครูณัฐภรณ์ สายพิมพ์  [เข้าชม 17] 
[15 พ.ค. 2556]
รายงานการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ครูกอแก้ว สวัสดี  [เข้าชม 15] 
[15 พ.ค. 2555]
การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กแบบคู่ขนานโดยครูและผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โดย ครูวรรณี ชูก้าน  [เข้าชม 13] 

 

     ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมาพบเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและ ...อ่านต่อ  [11 ม.ค. 2562] วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2562 [เข้าชม 15]


 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เว็บลิงค์

การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับครู

เกี่ยวกับนักเรียน

เกี่ยวกับผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปฏิทินวิชาการ

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ

มุมสำหรับนักเรียน

มุมสำหรับครู

 สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้ ::
3
คน
ผู้เข้าชมวันนี้ ::
36
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ::
19
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ ::
105
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ ::
717
คน
ผู้เข้าชมปีนี้ ::
990
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด ::
990
คน
บันทึกเมื่อ: 01 ม.ค. 2562