แผนผังโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
259/444 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
พื้นที่และอาคารเรียน
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน ถาวร 3 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก เช่น หอประชุม โรงอาหาร โรงพลศึกษา