การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง