เกี่ยวกับโรงเรียน
 
 
   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558

     โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558 ดังนี้

  เอกสารแนบ ::