เกี่ยวกับโรงเรียน
 
 
   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

  เอกสารแนบ ::