กิจกรรมธรรมสัญจร และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร 65

      วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ นำโดยนายอานนท์ ทองคง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มรัตนโกสินทร์ ถวายบาตร จีวร และปัจจัยไทยทาน แก่ พระปลัดบุญญชติ ปภังกโร เจ้าอาวาสวัดบางไทร ณ วัดบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และ มอบปัจจัยการศึกษา และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา