ตลาดนัดมือสองแบบพอเพียง ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดมือสองแบบพอเพียง” โดยทางโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อฝึก ให้นักเรียนรู้จักการขายของและการรู้คุณค่าในการใช้เงินอย่างประหยัดพร้อมการรู้จักการใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุดในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เป็นประธานใน การจัดกิจกรรมโดยมีนายอานนท์ ทองคง และนางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ทั้งคณะครู และบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม