พฤหัสรวมใจใส่บาตรทำบุญ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรม “พฤหัสรวมใจใส่บาตรทำบุญ” โดยทางโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 3 รูป เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และนั่งสมาธิพร้อมทั้งได้ร่วมฟังพระอาจารย์ให้คติสอนใจในการใช้ชีวิตแก่คณะครูและนักเรียนในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโดยมีนายอานนท์ ทองคง และนางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม