ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุดาพร หาญจริง

ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร