ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุไรวรรณ วรญาณศรี ได้รับรางวัล

ได้รับรางวัล ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ขอแสดงความยินดีกับ ครูอุไรวรรณ วรญาณศรี ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร