ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรณัฐ ธนฤกษ์

👏🎉ขอแสดงความยินดี เด็กชายพีรณัฐ ธนฤกษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 📣⭐️ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 🏅จากโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (4-6) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 👏👏👏