ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์