การประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ นางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย