กิจกรรม “ครูจากไกล ใจห่วงศิษย์”

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรม “ครูจากไกล ใจห่วงศิษย์”แด่ T.Carol Camba Lappay และ T.Michelle Simangan Camba เนื่องในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งกล่าวคำอำลา คณะครู และนักเรียน ในการนี้ นายอานนท์ ทองคง และนางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก