ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

เข้ารับการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

ได้รับรางวัลดังนี้

1. เด็กหญิงอุรัสยา ภู่ระหงษ์ นักเรียนชั้น ป. 6/3

รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ของ สพป. กทม.

2. เด็กหญิงปทิตตา ฉันท์ศิริรักษ์ นักเรียนชั้น ป. 6/3

รางวัลเหรียญทอง การแต่งคำประพันธ์ (กลอนสี่)

3. เด็กหญิงรวีสรณ์ กัลยาณสันต์ นักเรียนชั้น ป.6/3

รางวัลเหรียญเงิน การคัดลายมือ ป. 4 – 6

4. เด็กชายวรจักร ชาวประชา นักเรียนชั้น ป.2/6

รางวัลเหรียญทองแดง การคัดลายมือ ป. 1 – 3

โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ฝึกซ้อม