ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริณดา เชยรัมย์ นักเรียนชั้น ป.5/3

🏆 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริณดา เชยรัมย์ นักเรียนชั้น ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขัน 'การเขียนเรียงความ' ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ 'คุณแม่ยุคใหม่ในหัวใจของลูก' จากผลงานทั้งหมด 359 ผลงาน

  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  โดยมีนางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ฝึกซ้อม