พฤหัสรวมใจ ใส่บาตรทำบุญ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรม “พฤหัสรวมใจ ใส่บาตรทำบุญ” โดย ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล นายอานนท์ ทองคง และนางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกิจกรรม ในการนี้โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมหาบุศย์ จำนวน ๓ รูป มารับบิณฑบาต เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมใส่บาตร ทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังโอวาทธรรม ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์