การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๑ และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๑ โดยจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน ๘ รายการ ได้แก่ วิ่งผลัดอีกี้ วิ่งผลัดมวยไทยมรดกโลก รามสูรขว้างขวาน ตีกอล์ฟโลโซ วิ่งผลัดย้ายโลก มังกรลอดห่วง อาละดินบินได้และวิหกส่งไข่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคีและมิตรภาพที่ดีของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคกลาง ในการนี้ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแสดงถึงความรัก ความเคารพ และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีฮอลล์