กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ ในภายใต้แนวคิด “เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต” ในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวอรรวรรณ พิบูลย์เวช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี