ประกาศรางวัล กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน “กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” ปีการศึกษา 2566

  • กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
  • กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต”
  • กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน👏