เดอะไดอารี่ประวัติศาสตร์ชาติไทย ๑ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสื่อประวัติศาสตร์ชาติไทยการ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนที่ ๒๕ และกิจกรรมตอบคำถามให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงของทุกวัน เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและสายใยความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ที่มีสืบเนื่องมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ โดยมี ดร. สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล นายอานนท์ ทองคง และนางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ด้วย