กิจกรรม “ครูจากไกล ใจห่วงศิษย์”วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรม “ครูจากไกล ใจห่วงศิษย์” แด่ครูสุธาสินี แช่มมี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งกล่าวคำอำลา คณะครู และนักเรียน ในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พร้อมด้วยนายอานนท์ ทองคง และนางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก