กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

📢📢 ประชาสัมพันธ์ :: กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

เชิญชวนนักเรียน และคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีห้องสมุดเป็นเเหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นี้ ในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การขายหนังสือดีราคาถูก รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้