เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม “กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์” ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

📢📢📢 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม “กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์” ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

💡💡💡ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน โดยเน้นให้สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมีความสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์

🧑‍💼👩‍💼พร้อมตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์ แล้วนำส่งที่ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของตนเอง

🥇🥈🥉 โดยการตัดสินรางวัลเป็นสายชั้น แต่ละสายชั้นจะมีรางวัลลำดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย พร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตร

🕠 ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565